Imprezy integracyjne

Imprezy firmowe to w ostatnim czasie bardzo popularny sposób na budowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami. Najczęściej mają charakter motywacyjny, integracyjny, rekreacyjny lub szkoleniowy. Mogą one przybierać różne formy: eventy, teambulding, pikniki, projekty integracyjne, gry scenariuszowe, warsztaty, szkolenia.

 

Imprezy skupiające się na integracji międzyludzkiej to inwestycja nie do przecenienia.

Zaprzyjaźnieni pracownicy, znający się bliżej, znający swoich bliskich zaczną tworzyć zgrany zespół i przestaną traktować czas spędzony w pracy jako męczący i nieprzyjazny.

 

Główne cele programów integracyjnych:

Pogłębienie nieformalnych relacji pomiędzy uczestnikami.

Integracja w zespołach.

Udrożnienie kanałów komunikacyjnych.

Kolektywna współpraca w zespołach.

Zdrowa i bezpieczna rywalizacja między zespołowa.  zbudowanie wzajemnego zaufania między uczestnikami.

Dobra zabawa.